铝 - 箔 - Al

产品编号: AL000596
CAS: 7429-90-5
厚度: 0.130mm
Temper: Hard
Surface Finish: Polished On Both Sides
纯度: 99.99%
订单代码
形状
数量
386-917-48
100x119 mm
059-734-97
100x179 mm
524-289-88
100x358 mm
添加到我的询价单
*大多数在48小时内免费送货,没有最低订购量。

典型分析

Ca 1, Cu 10, Fe 30, Ga 3, Mg 20, Na 3, Si 20

公差

长度: <100mm ±1mm
>=100mm +2% / -1%
直径: <100mm ±1mm
>=100mm +2% / -1%
厚度: <0.01mm ±25%
=<0.05mm ±15%
>0.05mm ±10%
长度 1: <100mm ±1mm
>=100mm +2% / -1%
长度 2: <100mm ±1mm
>=100mm +2% / -1%
订阅我们,接收最新消息和特价促销
购物车

 

 

Top